Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Avioliitto ulkomaalaisen kanssa

Lisätty 18.02.2014

Kannattaako ulkomaalaisen kanssa mennä naimisiin?

On vaikea löytää tietoa, miten avioliitto solmitaan Suomen kansalaisen ja ulkomaalaisen välillä. Tietoa ei myöskään ole helpolla tarjolla Suomeen asumaan asettumisesta eikä niistä seikoista, joita on hyvä ottaa huomioon ulkomaalaisen kanssa naimisiin mentäessä. Tämä sivusto on luotu, jotta virheet voitaisiin välttää ja asioista selvitä pienemmällä stressillä. Tästä kirjoituksesta hyötyvät ne, jotka aikovat solmia avioliiton jonkin toisen kansallisuuden edustajan kanssa sekä ne parit, jotka harkitsevat Suomeen asumaan asettumista.

Kirjoituksen alaotsikko esittää kysymyksen, kannattaako ulkomaalaisen kanssa mennä naimisiin. Kyllä kannattaa, vastaisivat varmasti monet ulkomaalaisen kanssa naimisissa olevat. Moni suomalainen mies ja nainen rakastuu ulkomaalaiseen. Suomalaiset tapaavat ulkomaalaisia puolisoita tavallisimmin työmatkalla ulkomailla, lomalla tai netin kautta. Rakkaus kannattaa aina hyväksyä ja tunteita ei kannatta pelätä tai paeta. Joskus tosin saattaa olla itsellekin yllätys, että on todellakin rakastunut ulkomaalaiseen.

 

Sukulaiset ja ystävät saattavat kyseenalaistaa suhteen aitouden 

Monet saattaisivat kuitenkin vastata kysymykseen kannattaako ulkomaalaisen kanssa mennä naimisiin, että ei kannata. Tosiasia on, että yli puolet suomalaisen ulkomaalaisen kanssa solmimista avioliitoista päättyy avioeroon. Tämän lisäksi kiistaton tosiseikka on, että ulkomaalaisen kanssa naimisiin meno vaatii paljon paperityötä, viranomaisselvittelyä ja jonkin verran taloudellisia resursseja. Ulkomaalaisen kanssa solmittavaa avioliittoa varten tarvittavista dokumenteista on kerrottu kirjoituksessa nimeltä Kansainvälinen Avioliitto.

Ulkomaalaisten kanssa naimisissa olevat suomalaiset joutuvat kohtaamaan jatkuvasti epäilyjä heidän suhteensa aitoudesta. Hyvin moni suomalainen on sitä mieltä, että ulkomaalaiset menevät suomalaisten kanssa naimisiin rahan takia ja päästäkseen asumaan ja työskentelemään Suomeen. Nämä epäilyt ovat usein voimakkaimmillaan suomalaisen puolison ystävien ja sukulaisten keskuudessa.

Usein ystävien ja sukulaisten huoli suhteen aitoudesta ja ulkomaalaisen osapuolen todellisista tarkoitusperistä saa huippunsa juuri ennen aiottua avioliittoa. Huolet ja epäilykset ystävien ja sukulaisten keskuudessa saattavat kestää joskus vuosia. On hyvä kuitenkin muistaa, että kyse on ystävien ja sukulaisten huolesta. Huolestuneisuuden voi tulkita myös välittämisen merkiksi.

Kuten kirjoituksen alussa jo todettiin, yli puolet suomalaisten solmimista avioliitoista ulkomaalaisen kanssa päättyy avioeroon. (Tämä tosin koskee myös suomalaisten keskenään solmimia avioliittoja) Tämän "mantran" suomalainen puoliso tulee kuulemaan vielä useaan kertaan sukulaisiltaan ja ystäviltään. Jos omalle kohdalle vielä sattuukin käymään niin, että oma avioliitto päättyy eroon, tulee suomalainen puoliso kuulemaan edellä toistetun "mantran" jälleen uudelleen tai ainakin aistimaan "mitä minä sanoin ilmapiirin".

 

Kansainvälinen avioliitto on rikkaus

Suuri osa Suomeen asumaan muuttaneista ulkomaalaisista on muuttanut Suomeen rakkauden perässä. Kansainväliset avioliitot ovat ehdoton rikkaus. Kansainvälisessä avioliitossa elävät puolisot voivat oppia toisiltaan paljon.

Kansainvälisten perheiden lapset pärjäävät usein koulussa muita ikätovereitaan paremmin kielissä ja omaavat jo syntymälahjanaan usein kaksi tai useampia äidinkieliä. Tulevaisuuden yhä kansainvälistyvässä maailmassa syntymälahjana saatu kansainvälisyys on ehdoton etu verrattuna muihin. 

Kansainväliset avioliitot ovat ehdoton rikkaus. Kyse on pohjimmiltaan ihmisten välisestä rakkaudesta ja siitä, että halutaan toisilleen hyvää.

 

Jos vaistot ja tunteet sanovat sen olevan aitoa rakkautta, kannattaa tilaisuuteen tarttua

Myös yli puolet suomalaisten toisen suomalaisen kanssa solmimista avioliitoista päättyy eroon. Ulkomaalaiseen rakastuneen ei ole mitään syytä pelätä avioeroa ja jättää hyväksymättä rakkautta.

Jos vaistot ja tunteet sanovat sen olevan rakkautta, kannattaa vaistoja ja tunteita kuunnella. Jos näin ei toimisi, joutuisi pohtimaan koko loppuelämänsä, miten rakkaustarina olisi voinut kehittyä.

 

Hyvä ottaa huomioon ennen naimisiin menoa

Aina ennen sitoutumista mihinkään, on hyvä kysyä itseltään ensimmäisenä, haluaako todella sitoutua mihinkään. Toisena kannattaa kysyä, haluaako todella sitoutua tämän henkilön kanssa, johon on rakastunut. Jos vastaus näihin kahteen kysymykseen on kyllä, niin voi ajatella jo olevansa hyvin lähellä avioliittoa.

Kun on selvittänyt omat tunteensa, niin on hyvä pohtia tulevan puolison tunteita. Asiasta on tietysti hyvä keskustella yhdessä, mutta aina tämä ei ole mahdollista, sillä aihe voi olla kiusallinen toiselle puolisoista ja voi tuntua turhauttavalta yrittää nyhtää toiselta irti sellaista, mitä hän ei osaa käsitellä. Joskus on vain hyväksyttävä, että kaikki eivät osaa käsitellä tunteitaan. Kaikkia ei vain ole kasvatettu siihen.

 

Miten voin varmistua tulevan puolison tunteista?

On hyvä käyttää aikaa ja opetella tuntemaan tuleva puoliso hyvin ennen avioliiton solmimista. Avioliitto on yksi elämän suurimmista päätöksistä ja tämän takia ei ole ollenkaan huono asia odottaa rauhassa ja antaa ajan hieman kulua. Vanha sanonta todellinen rakkaus jaksaa odottaa pitää paikkansa. Etenkin jos yhtään epäilee toisen puolison tunteita tai todellisia tarkoitusperiä, on hyvä odottaa jopa vuosi ja katsoa rakastatteko toisianne todella ja yhtä paljon.

 

Kannattaako selvittää ulkomaalaisen puolison taustat?

Jos olet rakastunut ja valmis menemään naimisiin, tunnet varmasti puolisosi jo hyvin. Tai ainakin sinun pitäisi tuntea. Joka tapauksessa ei ole väärin hankkia lisää tietoa tulevasta puolisosta ja hänen taustoistaan. Suurlähetystöt voivat auttaa ulkomaalaisen henkilön taustojen selvittelyssä. Taustat selvitetään yleensä oleskelulupa- tai viisumihakemuksen yhteydessä

Suurin osa ulkomaalaisen kanssa naimisiin aikovista suomalaisista on huolissaan, voiko ulkomaalainen olla samaan aikaan naimisissa kahdessa eri maassa.

Jos avioliitto on solmittu Suomessa, on maistraatille pitänyt toimittaa avioliiton esteiden tutkintapyyntö. Esteettömyyden tutkinnan yhteydessä maistraatti on selvittänyt, ettei avioliiton solmimiselle Suomessa ole esteitä.

Esteettömyyden tutkintaa varten ulkomaalaisen on pitänyt toimittaa Suomen maistraatille todistus oikeudestaan mennä avioon. Tämän todistuksen saadakseen hän on mitä todennäköisimmin ollut naimaton kotimaassaan. Väärennetyistä todistuksista toki liikkuu huhuja, mutta tosiasiassa ne ovat äärimmäisen harvinaisia. 

Kun avioliitto on solmittu Suomessa, ei ulkomaan viranomaisilla ole vielä tietoa avioliitosta. Tämän takia on tärkeää, että Suomessa solmittu avioliitto rekisteröidään ja laillistetaan myös ulkomaalaisen puolison kotimaassa.

Mikäli avioliittoa ei rekisteröidä ja laillisteta ulkomaalaisen puolison kotimaassa, jää mahdollisuus, että ulkomaalainen puoliso voi mennä myöhemmin avioon kotimaassaan ja silloin siis olla samaan aikaan naimisissa kahdessa eri maassa.

Lopuksi mainittakoon: Naimisissa oleminen kahdessa eri maassa samaan aikaan on erittäin harvinaista. Tällaisten epäilyjen ei tulisi antaa häiritä rakkauden tunnetta. Mikäli kuitenkin epäilet puolisoasi jostain asiasta, on hyvä antaa ajan kulua ja odottaa, kunnes saat selvityksen epäilyillesi. Yleensä ajan myötä asiat selviävät ja epäilyt paljastuvat oikeiksi tai vääriksi.

Lopuksi muistutettakoon: Kansainväliset avioliitot ovat ehdoton rikkaus. Kyse on pohjimmiltaan ihmisten välisestä rakkaudesta ja siitä, että halutaan toisilleen hyvää.

 

Haluatko tavata suomalaista puolisoa etsiviä ulkomaalaisia turvallisesti ja luotettavasti?

Asumaan Suomeen sivusto tekee jatkuvaa tutkimustyötä turvallisen kansainvälisen seurustelun puolesta. Mene katsomaan kaikki Asumaan Suomeen sivuston suosittelemat turvalliset ja luotettavat kansainväliset deittisivustot

 

OLE MUKANA MIESASIA