Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kutsukirje

 

Hyväksyttävä kutsukirje

Hyväksyttävästä kutsukirjeestä käy ilmi kutsuttavan ja kutsujan henkilötiedot. Kutsukirjeestä on käytävä ilmi myös kutsujan ja kutsuttavan sukulaisuus- tai ystävyyssuhteen laatu sekä vierailun tarkoitus ja kesto. Kutsukirje esitetään usein viisumihakemuksen yhteydessä. Kutsukirjeellä voi myös osoittaa matkan tarkoituksen ja keston, mikäli henkilöllä ei ole hotellivarauksia tai muuta todennettavaa matkasuunnitelmaa Schengenin alueelle saapuessaan. 

Kutsukirje on useimmiten vapaamuotoinen kirje. Jotkin ulkomailla sijaitsevat Suomen suurlähetystöt saattavat tarjota valmista kutsukirjepohjaa. Valmista kutsukirjepohjaa onkin helppo käyttää.

Mikäli kutsukirje tulee viisumihakemuksen yhteyteen, on suositeltavaa tarkistaa suurlähetystökohtaiset ohjeet kutsukirjeestä. Suurlähetystökohtaiset ohjeet viisumihakemukseen liitettävästä kutsukirjeestä vaihtelevat. Tässä kirjoituksessa tarjotaan yksityiskohtainen yleisesitys matkasuunnitelman todentavasta sekä viisumihakemuksen yhteyteen tulevasta kutsukirjeestä. 

Mikäli valmista kutsukirjepohjaa ei ole saatavilla, tehdään vapaamuotoinen kutsukirje. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten vapaamuotoinen kutsukirje tehdään ja miten kutsukirje toimitetaan perille. Seuraavaksi esitetty kutsukirjemalli käy kutsukirjeeksi viisumihakemukseen ja selvitykseksi matkasuunnitelmasta Schengen-alueelle saavuttaessa.

 

Kutsukirjeen kirjoittaminen

Kutsukirje on hyvä kirjoittaa koneella. Käsin kirjoitetun kutsukirjeen käytölle ei toki ole mitään estettä, mutta koneella tehty on käsinkirjoitettua selkeämpi. Mikäli kutsukirje on epäselvä, voivat viranomaiset todeta sen käytön kelvottomaksi viisumihakemuksen yhteydessä tai pitää sitä riittämättömänä selvityksenä matkasuunnitelmasta.

Kutsukirje mahtuu tavallisesti yhdelle A4- arkille. Vasempaan yläreunaan on hyvä kirjoittaa allekkain kutsujan henkilötiedot ja yhteystiedot. Otsikoksi oikeaan yläreunaan kirjoitetaan kutsukirje. Otsikon alle kirjoitetaan kutsukirjeen päiväys.

Virallisia asiakirjoja myöntävä ja käsittelevä viranomainen saa pääsääntöisesti itse määrittää, minkä ajan kuluttua asiakirjat eivät enää ole voimassa olevia kussakin käsiteltävässä asiassa. Mikäli voimassaolosta ei ole annettu ohjetta, niin kansainvälisen käytännön mukaan henkilötietoja ja perhesuhteita koskevat dokumentit ovat voimassa olevia, kun ne ovat alle 6 kuukautta vanhoja. Vapaamuotoinen kutsukirje tai suurlähetystön tarjoamalle pohjalle tehty kutsukirje ei ole kuitenkaan virallinen asiakirja.

On selvää, että hyvin vanhaa kutsukirjettä ei voida enää pitää voimassaolevana. Schengenin alueelle saavuttaessa ei yli kolmea kuukautta vanhoja kutsukirjeitä hyväksytä selvitykseksi matkasuunnitelmasta.

Mm. Ankarassa sijaitsevan Suomen Turkin suurlähetystön kotisivuilla mainitaan myös yli kolme kuukautta vanhojen kutsukirjeiden olevan vanhentuneita. Voidaan siis todeta, että yleisesti kutsukirjeen vanhenemisaika on 3 kuukautta.

 

Kutsukirjeen ensimmäinen kappale

Kutsukirjeen varsinaiseen tekstiosaan kirjoitetaan ensimmäiseksi kappaleeksi, kuka kutsuu ja kenet kutsutaan. Tämän jälkeen kutsukirjeessä kerrotaan, minne kutsuttava kutsutaan ja milloin vierailu tapahtuu. Ensimmäisen kappaleen viimeisessä osassa kerrotaan, miksi ja mitä tarkoitusta varten vierailija kutsutaan.

Vierailun tarkoitus on käytävä kutsukirjeestä ilmi. Vierailun tarkoitus voi olla esimerkiksi turismi. Yleisiä vierailun tarkoituksia ovat myös ystävän tapaaminen tai sukulaisten tapaaminen. On hyvä huomioida, että maahan pääsy voidaan estää, mikäli on ilmiselvää, että vierailulle tuleva aikoo käyttää vierailuajan muuhun tarkoitukseen, kuin mitä kutsukirjeessä on kerrottu. Maahan pääsy voidaan myös estää, mikäli rajatarkastusviranomaiset epäilevät, että vierailulle tulevalla onkin tarkoituksena jäädä oleskelemaan maahan.

Osoitus vierailuajan käyttämisestä muuhun tarkoitukseen, kuin mitä kutsukirjeessä on kerrottu, voi olla turistina maahan tulevan hallusta löytyvät esteettömyystodistukset tai dokumentit oikeudesta mennä avioon. Tällaisessa tapauksessa rajatarkastusviranomaiset voivat päätellä, että maahantulijalla onkin tarkoituksena mennä naimisiin ja jäädä oleskelemaan maahan.

Toinen yleinen tapaus vierailuajan käyttämisestä muuhun tarkoitukseen, kuin mitä kutsukirjeessä on kerrottu, on ystävää tai sukulaisia tapaamaan tullut henkilö, jonka hallusta löytyy työtodistuksia tai todistuksia suoritetuista opinnoista. Tässä tapauksessa rajatarkastusviranomaiset voivat päätellä, että maahantulijalla onkin tarkoituksena työskennellä vierailun aikana ja mahdollisesti yrityksenä jäädä pysyvästi maahan.

Tärkeää huomioida vierailun tarkoituksesta: Mikäli vierailun tarkoitukseksi on kutsukirjeeseen merkitty ystävän tapaaminen, mutta vierailun tosiasiallisena tarkoituksena onkin mennä tämän ystävän kanssa naimisiin ja hakea oleskelulupaa, on järjestelmää käytetty jossain määrin väärin. On suositeltavaa toimia viranomaisten suositusten mukaan ja hakea oleskelulupaa hakijan kotimaasta.

Jos kuitenkin on päätetty mennä naimisiin vierailun aikana Suomessa, on erittäin tärkeää, ettei rajatarkastusviranomaisten keskuudessa pääse syntymään epäilyksiä pyrkimyksistä jäädä oleskelemaan maahan. Tämän takia ei ole suositeltavaa kuljettaa avioliittoon tarvittavia dokumentteja mukanaan. Dokumentit voi esimerkiksi postittaa tai käyttää kuriiripalvelua.

Lue oleskeluluvasta Oleskelulupa osiosta ja avioliittoon vaadittavista dokumenteista Kansainvälinen Avioliitto kappaleesta.

 

Kutsukirjeen toinen kappale

Kutsukirjeen toinen kappale kertoo, kuka vastaa vierailun kuluista. Tässä osassa kutsukirjettä kerrotaan, missä kutsuttu asuu vierailun ajan sekä miten hänen ruokailunsa, käyttörahansa ja kuljetuksensa on järjestetty.

Kutsukirjeessä on lisäksi hyvä esittää kutsuttavan Suomeen pääsyä puoltavat seikat. Tällaisia seikkoja ovat ainakin pariskuntien yhteiselämän historia ja suhteen kesto kokonaisuudessaan sekä kertomus kutsujan ja kutsuttavan yhteydestä ja suhteesta toisiinsa.

Mikäli kutsuttu asuu hotellissa tai hänelle on vuokrattu oma asunto, tulee tämä voida osoittaa toteen esittämällä vuokrasopimus tai kuitti hotellivarauksesta. Jos kutsuttu asuu vierailunsa ajan kutsujan kotona, voidaan kutsukirjeeseen liittää mukaan ote väestötietojärjestelmästä, joka todentaa kutsujan asuinpaikan. Otteen väestötietojärjestelmästä saa maistraatista. Maistraatti antaa väestötietojärjestelmäotteen pyydettäessä englannin kielisenä. Kutsukirjeeseen voidaan liittää myös ote kutsujan taloyhtiön talonkirjasta. Talonkirjaotteen saa taloyhtiön isännöitsijältä. Joskus kutsukirjeisiin näkee liitettävän myös kutsujan vuokrasopimuksia. 

Mikäli kutsukirje on tehty viisumihakemusta varten suurlähetystöön mukaan otettavaksi, ei kutsujan asuinpaikan todentavia liitteitä yleensä tarvita. Suurlähetystöt saavat tarkistettua tarvittavat tiedot kutsujan asuinpaikasta yhteistyössä Suomen viranomaisten kanssa. Aina tulee kuitenkin tarkistaa suurlähetystökohtaiset ohjeet kutsukirjeeseen vaadittavista liitteistä.

Jos kutsuja on luvannut vastata vierailun kuluista, ruokailusta ja kuljetuksista, on kutsukirjeeseen liitettävä selvitys kutsujan tuloista. Kutsuja voi selvittää tulonsa liittämällä kutsukirjeeseen tiliotteita ja palkkatodistuksia. Mitä pidemmältä ajalta kutsujan tulot on selvitetty, sitä varmemmin viranomainen voi olla vakuuttunut kutsujan kyvystä huolehtia vierailun aiheuttamista taloudellisista kustannuksista. Tulot olisi hyvä selvittää liittämällä kutsukirjeeseen mukaan kolmen kuukauden tiliotteet ja kolme viimeisintä palkkatodistusta. Jos kutsukirje tulee liitteeksi viisumihakemukseen, on hyvä tarkistaa suurlähetystöstä, miltä ajalta he toivovat selvitystä tuloista. Mikäli kutsukirjettä käytetään selvityksenä matkasuunnitelmasta Schengenin alueelle saavuttaessa, on hyvä liittää mukaan selvitys tuloista kolmen kuukauden ajalta.

Mikäli kutsuttava vastaa itse matkan aikana syntyvistä elinkustannuksista, tulee hänen liittää kutsukirjeeseen vastaavat selvitykset omista tuloistaan. Tässäkin tapauksessa on, mikäli kyseessä on viisumihakemusta varten tehty kutsukirje, hyvä tarkistaa suurlähetystöstä, miltä ajalta tuloselvitystä toivotaan.

On hyvä huomioida, että Schengenin alueen perusvaatimus käytettävissä olevista rahavaroista on 30 euroa/päivä. Jos matka kestää esimerkiksi 14 päivää, tulisi kutsuttavalla, joka vastaa itse matkan aikana syntyvistä kustannuksista, olla Schengen-alueen perusvaatimuksen mukaan 420 euroa käyttörahaa matkansa ajaksi. On tärkeää muistaa myös, että rajatarkastusviranomaiset päättävät tapauskohtaisesti, onko ulkomaalaisella käytettävissään riittävät varat elinkustannuksiin matkakohteessa.

Varojen riittävyyden arviointiin matkakohteessa vaikuttaa hyvin paljon, onko henkilöllä paluulippu etukäteen ostettuna. On selvää, että etukäteen ostettu paluulippu vähentää käytettävissä olevien varojen tarvetta. Etukäteen ostettu paluulippu vähentää myös epäilyjä henkilön aikomuksista jäädä oleskelemaan maahan.

 

Kutsukirjeen toimittaminen perille

Kutsukirje tulee toimittaa kutsun vastaanottajalle alkuperäisenä. Kutsukirjeessä olisi hyvä olla kutsujan allekirjoitus. Viisumihakemusta varten tehtyä kutsukirjettä ei pääsääntöisesti lähetetä suurlähetystöön, vaan kutsuttavalle. Kun kutsuttava on vastaanottanut kutsukirjeen, hän ottaa kutsukirjeen mukaan mennessään jättämään viisumihakemusta tai mennessään suurlähetystöön henkilökohtaiseen haastatteluun.

Jotkut suurlähetystöt vastaanottavat suoraan viisumihakemusta varten tehtyjä kutsukirjeitä. On hyvä tarkistaa suurlähetystöstä, miten he toivovat vastaanottavansa viisumihakemukseen liitteeksi tulevan kutsukirjeen. Esimerkiksi Turkin Ankarassa sijaitseva Suomen suurlähetystö ohjeistaa, että "kutsukirje tulee toimittaa hakijalle alkuperäisenä tai suoraan edustustolle tunnistettavasta sähköpostiosoitteesta. Faxia tai nettipohjaisista sähköposteista lähetettäviä kutsuja ei hyväksytä". (Suora lainaus osoitteesta www.finland.org.tr.)

Tärkeää muistaa: Kutsuttavan olisi hyvä ymmärtää kutsukirjeen ja liitteiden sisältö. Kutsukirje kannattaa kirjoittaa englanniksi, mikäli kutsuttava ymmärtää englantia. Kutsukirje voidaan myös kirjoittaa suomeksi ja tämän jälkeen käännättää kutsuttavan ymmärtämälle kielelle. Tällaisessa tapauksessa käännös liitetään alkuperäiseen kirjeeseen. Virallisista käännöksistä on kerrottu tämän sivuston Virallinen käännös ja legalisointi osiossa. Viisumihakemusta varten tehdyn kutsukirjeen ollessa kyseessä, on hyvä tarkistaa suurlähetystöstä, millä kielellä he toivovat kutsukirjeen ja liitteiden olevan kirjoitettu.

Lisäksi tärkeää huomioida: Kutsukirjeen, jota käytetään selvityksenä matkasuunnitelmasta Schengenalueelle saavuttaessa tulee olla englannin kielinen, jos vierailija saapuu Suomeen jonkin toisen Schengenin alueeseen kuuluvan maan kautta. Liitteet on hyvä tällaisessa tapauksessa liittää mukaan myös englannin kielisinä.

 

Haluatko tavata ystävyyttä ja vakavaa parisuhdetta suomalaisen kanssa etsiviä ulkomaalaisia turvallisesti ja luotettavasti?

Siirry tästä linkistä katsomaan kaikki Asumaan Suomeen sivuston suosittelemat turvalliset ja luotettavat kansainväliset deittisivustot