Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Lumeavioliiton tutkinta

 

Valeavioliitto ja sen tutkinta oleskelulupahakemuksen jättämisen yhteydessä

Tässä kirjoituksessa kerrotaan valeavioliitoista ja selostetaan, miten valmistautua viranomaisten suorittamaan lumeavioliiton tutkintaan oleskelulupaa haettaessa. Kirjoituksen lopussa on annettu vinkkejä viranomaisten suorittamaan valeavioliiton selvittelyyn oleskelulupahakemuksen yhteydessä ja tarjottu esimerkkejä viranomaisten esittämistä kysymyksistä, joihin kannattaa varautua tutkinnan aikana.

Avioliitto suomalaisen kanssa ei ole tae oleskeluluvasta Suomeen. Perhesiteen ja avioliiton perusteella oleskelulupa kyllä myönnetään helpommin ja siksi on suositeltavaa solmia avioliitto tai rekisteröidä parisuhde, ennen kuin haetaan oleskelulupaa. 

Oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos viranomainen epäilee, että kyseessä on lumeavioliitto. On valitettavaa, että pseudoavioliittoepäilyjen vuoksi rakkauteen perustuvia avioliittojakin joutuu viranomaisselvittelyjen kohteeksi. Joskus saattaa käydä niinkin, että rakkauteen perustuva ja terveellä pohjalla oleva avioliitto katsotaan kulissiavioliitoksi ja oleskelulupa jätetään myöntämättä.

Lumeavioliittopäätöksiä tehdään vuosittain n. 400 kappaletta. Tarkkaa tilastoa kulissiavioliittoepäilyn takia myöntämättä jätetyistä oleskeluluvista ei ole saatavilla. Oleskelulupia jätetään myöntämättä poliisilaitoksilla, maahanmuuttovirastossa ja ympäri maailmaa sijaitsevissa Suomen suurlähteystöissä, joissa haetaan merkittävä osa oleskeluluvista.

Valeavioliittoa on vaikea määritellä. Tämän takia viranomainen käsittelee jokaista valeavioliitoksi epäilemäänsä liittoa tapauskohtaisesti harkiten. Valeavioliiton voisi yrittää määritellä olevan avioliitto, joka on solmittu joidenkin etuuksien hankkimiseksi. Tällainen etuus voi olla esimerkiksi oleskelulupa tai oikeus puolison omaisuuteen.

Kulissiavioliitolle on tyypillistä, että osapuolet eivät ole juurikaan olleet tekemisissä keskenään ennen avioliittoa. Hyvin usein kulissiavioliitossa toinen osapuoli tuntee itsensä huijatuksi. Huijattu osapuoli ei olisi solminut liittoa, jos olisi tiennyt toisen puolison epärehellisistä aikeista. Tällaisissa liitoissa ei useinkaan ole tarkoitus viettää yhteistä elämää sillä tavalla, kuin liiton toinen osapuoli oli kuvitellut.

Lumeavioliittoja solmitaan myös osapuolten yhteisellä päätöksellä tai kolmannen välittäjänä toimivan osapuolen kautta. Lavastettujen avioliittojen solmimisesa oleskeluluvan saamiseksi on havaittu järjestäytyneen toiminnan merkkejä. Tämän kaltaisissa valeavioliitoissa Suomalainen osapuoli hyötyy avioliitosta rahallisesti tuhansia euroja.

On yleistä, että kansainvälisillä seurustelu- ja deittisivustoilla on jäseninä miehiä ja naisia, jotka etsivät aviolittoon haluavia suomalaisia ja ovat valmiita maksamaan avioliitosta suomalaisen kanssa. Suomalaisen kanssa avioliittoon haluavia löytyy etenkin Afrikasta, Venäjältä ja Kaakkois-Aasiasta.

On hyvä muistaa, että köyhien maiden ihmisillä ei aina ole varaa maksaa itse palkkiota avioliittoon suostuneelle osapuolelle. Tälaisessa tilanteessa olevat asioivat usein nk. avioliittovälittäjän kautta ja joutuvat pahimmassa tapauksessa lainaamaan rahaa rikollisjärjestöltä, joka maksaa avioliiton toiselle osapuolelle palkkion. Oleskeluluvan saatuaan ulkomailta Suomeen muuttanut joutuu työskentelemään rikollisjärjestölle maksaakseen velkansa takaisin.

Suomen viranomaiset yrittävät estää oleskelulupabisneksen ja yrittävät suojella suomalaisia lumeavioliitolla huijatuksi tulemiselta. Valitettavasti terveellä pohjalla olevat avioliitotkin tuomitaan joskus valeavioliitoiksi.

Erityistä huomiota kiinnitetään avioliittoihin, jotka on solmittu hyvin lyhyen seurustelun jälkeen. Hyvin tärkeää on myös, että puolisot pystyvät osoittamaan tavanneensa toisiaan usein seurustelun aikana. Seurusteluajan ja tapaamisten määrän voi osoittaa esimerkiksi passissa olevilla leimoilla, jotka osoittavat puolisoiden olleen samassa maassa.

Vakiintunesta käytännöstä viranomaisten suhtautumiseen pelkästään internetin välityksellä tapahtuneelle seurustelulle ennen avioliittoa ei ole tietoa. Hyvin todennäköistä on, että viranomainen suhtautuu tällaiseen seurusteluun epäillen. Siksi on suositeltavaa, että puolisot pystyvät osoittamaan tavanneensa ennen avioliittoa fyysisesti ainakin muutamia kertoja.

Koska viranomainen on ilmoittanut katsovansa yli kahden vuoden yhdessä asumisen vakiintuneeksi seurustelusuhteeksi, voidaan tästä oletettavasti johtaa myös kahden vuoden yhdessä olon olevan viranomaisen mielestä riittävä seurusteluaika ennen avioliittoa.

Toinen seikka, joka kinnittää helposti viranomaisten huomion ja saattaa johtaa kulissiavioliiton selvittelyyn, on puolisoiden välinen suuri ikäero. Tämä ei kuitenkaan ole automaattisesti oleskelulupahakemuksen hylkäämisen peruste, mutta puolisot joilla on suuri ikäero joutuvat muita pariskuntia useammin valeavioliiton selvittelyn kohteeksi.

Viranomainen selvittelee tavallisesti myös, mitä kieltä puolisot puhuvat yhteisenä kielenään.  On erittäin tärkeää, että puolisoilla on yhteinen kieli ja että he kykenevät osoittamaan viranomaiselle pystyvänsä kommunikoimaan tällä yhteisellä kielellä. Yhteisen kielen puuttuminen  voi johtaa päätelmiin valeavioliitosta ja oleskelulupahakemuksen hylkäämiseen.

Usein viranomainen pyytää puolisoilta näytteen yhteisestä keskustelusta. Tämä yhteinen keskustelu, jonka aikana todetaan, ymmärtävätkö puolisot toisiaan yhteisellä kielellä, suoritetaan viranomaisen edessä.

On hyvin tavallista, että viranomainen haluaa haastatella puolisot ennen oleskeluluvan myöntämistä. Haastatteluja pidetään suurlähetystöissä, poliisilaitoksilla ja maahanmuuttovirastossa. Tavallisesti haastatteluun kutsutaan siihen paikkaan, johon oleskelulupahakemus on jätetty.

Viranomainen on pääsääntöisesti velvollinen järjestämään haastatteluun paikalle tarvittaessa tulkin. Haastattelu saatetaan toteuttaa yhteishaastatteluna, jolloin puolisot haastatellaan yhdessä ja he oleskelevat haastattelun aikana samassa huoneessa. Hyvin tavallinen käytäntö on kuitenkin erillishaastattelu, jolloin puolisot ovat haastattelun aikana eri huoneissa ja heiltä kysellään kysymyksiä, joiden vastauksia haastattelija vertaa keskenään. On myös mahdollista, ettei haastattelua pidetä lainkaan ja oleskelulupa myönnetään sen enempää kyselemättä.

Kulissiavioliiton tutkinnan aikana puolisoille esitettävät kysymykset saattavat koskea melkein mitä tahansa puolisoiden henkilökohtaiseen ja yhteiseen elämään, henkilökohtaiseen menneisyyteen ja yhteiseen menneisyyteen sekä tulevaisuuteen liittyviä asioita. Tämän takia onkin tärkeää, että puolisot tuntevat toisensa ja toistensa elämän tapahtumat riittävän hyvin.

Tavallisimpia viranomaisten esittämiä kysymyksiä lumeavioliiton tutkinnan aikana ovat kysymykset yhteisestä kielestä ja yhteisistä harrastuksista. Hyvin usein viranomaiset kysyvät tietävätkö puolisot toistensa vanhempien nimet tai kuinka monta sisarusta toisella puolisolla on. Perheeseen liittyvät kysymykset ovat hyvin tavallisia.

Pariskunnan henkilökohtaiseen ja yhteiseen elämään liityvistä kysymyksistä saattaa joukosta löytyä yllättäviäkin kysymyksiä, kuten minkä väriset verhot pariskunnan yhteisen kodin makuuhuoneessa on ja kummalla puolella sänkyä kumpikin puoliso mieluummin nukkuu. Tavallisesti kysellään myös puolisoiden suosikkiruokia ja tyypillisiä nukkumaan menoaikoja ja nukkumistottumuksia. On hyvä tietää, tykkääkö puoliso lihasta vai kalasta ja onko puoliso aamu- vai iltaihminen. Tärkeää saattaa myös olla tieto, onko puoliso selällään vai kyljellään nukkuja ja herääkö hän tavallisesti yöllä vessaan

Menneisyyteen liittyvät kysymykset koskevat tavallisesti ensimmäistä yhteistä tapaamista. Viranomaisia kiinnostaa, missä ja miten puolisot tapasivat. Hyvin tyypillisesti kysytään, esittelikö joku heidät toisilleen vai tapasivatko he vain sattumalta. Viranomaiset kyselevät myös puolisoiden työ- ja koulutushistoriaa. On hyvä tietää, mitä kouluja puolisot ovat käyneet.

Yhteiseen ja henkilökohtaiseen tulevaisuuteen liittyvät kysymykset koskevat yleisesti tulevaisuuden suunnitelmia ja haaveita. Viranomaiset saattavat tiedustella, aikooko pariskunta hankkia lapsia ja kuinka monta he mahdollisesti toivoisivat saavansa. Tyypillisesti tiedustellaan myös, minkälaista työtä Suomeen muuttava puoliso toivoisi voivansa Suomessa tehdä. Yleisesti ottaen on erittäin tärkeää, että puolisoilla on yhteisiä ja henkilökohtaisia tulevaisuuden suunnitelmia tai haaveita ja, että nämä suunnitelmat ja haaveet ovat molempien puolisoiden tiedossa.

Haastattelemalla puolisot viranomaiset pyrkivät sulkemaan pois valeavioliiton mahdollisuuden ja selvittämään onko puolisoilla edellytykset ja tarkoitus viettää yhteistä elämää. Haastattelun aikana selviää, kuinka hyvin puolisot tuntevat toisensa ja tuntevatko he toisensa yhtä hyvin. Viranomaisen harkintavalta on tässä asiassa valtava. Ei ole mitenkään tavatonta, että oleskelulupa jätetään myöntämättä, jos puolisot eivät tunne toisiaan viranomaisen mielestä yhtä hyvin tai riittävän hyvin. Tämän takia haastatteluun on hyvä valmistautua opettelemalla tuntemaan puolisonsa hyvin ja varmistamalla, että toinen puoliso tuntee myös toisen puolison yhtä hyvin.

Jos et vielä ollut lukenut Suomeen asumaan muuttamisesta tai kansainvälisen avioliiton solmimisesta, niin pääset tästä Asumaan Suomeen osioon ja tästä Naimisiin ulkomaalaisen kanssa osioon.

 

 

Haluatko tavata suomalaista puolisoa etsiviä ulkomaalaisia turvallisesti ja luotettavasti?

Siirry tästä linkistä katsomaan kaikki Asumaan Suomeen sivuston suosittelemat turvalliset ja luotettavat kansainväliset deittisivustot