Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kansainvälinen Avioliitto

Lisätty 12.10.2014

Miten solmitaan kansainvälinen aviolitto

Tässä kirjoituksessa tarjotaan tietoa, miten esteettömyyden tutkinta suoritetaan kansainvälisissä avioliitoissa. Tietoa annetaan siitä, miten Suomen kansalainen menee naimisiin ulkomaalaisen kanssa. Erittäin tärkeitä naimisiin ulkomaalaisen kanssa mentäessä ovat todistukset naimattomuudesta, mahdollisesta avioerosta ja oikeudesta mennä avioon.

 

Esteettömyyden tutkinta ja oikeus mennä avioon

Esteettömyyden tutkinta kansainvälisissä avioliitoissa sisältää hieman lisätöitä tutkinnan pyytäjille ja suorittajille verrattuna kahden suomalaisen pyytämään esteettömyyden tutkintaan.

Varsinaisen esteettömyyden tutkinnan suorittavat sen maan viranomaiset, jossa avioliitto solmitaan. Jos pari aikoo mennä naimisiin ulkomailla, tulee suomalaisen puolison hankkia virallinen ja voimassaoleva todistus naimattomuudestaan. Todistus tulee olla auktorisoidun kääntäjän kääntämä kohdemaan kielelle sekä legalisoitu kohdemaassa käytettäväksi. Tietoa virallisista käännöksistä ja legalisoinnista löytyy Virallinen käännös ja legalisointi osiosta!

Kansainvälisen käytännön mukaan esteettömyysdokumentit ovat voimassaolevia, kun ne ovat alle 6 kuukautta vanhoja.

Todistuksen naimattomuudesta suomalainen saa maistraatista. Tähän tarkoitukseen voi pyytää esteettömyystodistusta tai otetta väestötietojärjestelmästä. Ote väestötietojärjestelmästä saattaa olla käytännöllisempi dokumentti, jos tarkoituksena on mennä naimisiin ulkomailla ulkomaan kansalaisen kanssa ja ulkomaalaisen viranomaisen edessä. Väestötietojärjestelmäotetta voi suositella siksi, että esteettömyystodistuksen saamiseksi vaaditaan molempien osapuolten allekirjoitukset. Molempien puolisoiden allekirjoitusten saaminen voi olla hankalaa, jos puolisot ovat eri maissa.

Suomalainen viranomainen vaatii vihkimiseen aina esteettömyystodistuksen. Maistraatista saatu todistus oikeudesta mennä avioliittoon on voimassa 4 kuukautta antamispäivästä.

Jos puolisot oleskelevat samassa maassa, on esteetömyystodistuksen hankkiminen helpompaa. Esteettömyystodistuksen hankkiminen on myös välttämätöntä, jos puolisot aikovat mennä avioon suomalaisen viranomaisen edessä. Tällöin ulkomaalaisen osapuolen tulee hankkia ennen esteettömyyden tutkinnan aloittamista todistus kelpoisuudestaan avioon kotimaansa viranomaiselta. Tämä todistus tulee olla virallisesti käännetty ja legalisoitu, jonka jälkeen suomalainen viranomainen, (joka suorittaa esteettömyyden tutkinnan), voi käyttää dokumenttia esteettömyyden tutkinnassa. Katso tietoa virallisista käännöksistä ja legalisoinnista tämän sivuston Virallinen käännös ja legalisointi osiosta!

 

Naimisiin ulkomaalaisen kanssa Suomessa

Joskus kansainväliset pariskunnat haluavat mennä naimisiin Suomessa. Tällöin ongelmaksi saattaa muodustua ulkomaalaisen kumppanin Suomeen pääsy. Tässä kirjoituksessa kerrotaan lisää kutsukirjeestä, turistiviisumista ja avioliiton solmimisesta. 

Asumaan Suomeen sivusto haluaa muistuttaa, että oleskelulupaa tulisi viranomaisen ohjeen mukaan hakea ulkomaalaisen lähtömaasta käsin. Viranomaisen tiedossa on kuitenkin, että kaikki eivät näin tee, vaan tulevat suomeen turistiviisumilla tosiasiallisena tarkoituksenaan solmia matkan aikana avioliitto ja hakea oleskelulupaa.

Asumaan Suomeen sivusto kehottaa tarkistamaan ajantasaiset ohjeet viranomaisilta ja noudattamaan viranomaisten ohjeita. Asumaan Suomeen sivusto ei kannusta laittomuuksiin tai viranomaisten harhaanjohtamiseen.

 

Esimerkki 1: Suomen kansalainen ja Turkin kansalainen aikovat mennä avioon Suomessa. Ennen Suomen maistraatissa suoritettavaa esteettömyyden tutkintaa on Turkin kansalainen hankkinut Turkin viranomaisilta todistuksen kelpoisuudestaan avioon. Todistus on legalisoitu Ankarassa sijaitsevassa Suomen suurlähetystössä ja virallinen kääntäjä on kääntänyt dokumentin suomen kielelle. Tämän jälkeen puolisot pyytävät Suomen maistraatilta esteettömyyden tutkintaa. Esteettömyydentutkintalomakkeeseen he liittävät liitteeksi Turkkilaisen puolison todistuksen oikeudesta mennä avioon. Kun maistraatti on suorittanut esteettömyydentutkinnan, he saavat esteettömyystodistuksen ja voivat mennä avioon Suomalaisen viranomaisen edessä. Turkin kansalaisen on myöskin täytynyt anoa turistiviisumi Suomen Ankarassa sijaitsevasta suurlähetystöstä Suomeen pääsyä varten.

Esimerkki 2: Suomen kansalainen ja Thaimaan kansalainen aikovat mennä avioon Thaimaassa. Suomen kansalainen on pyytänyt Suomen maistraatilta otteen väestötietojärjestelmästä, josta näkyy hänen olevan naimaton ja täten siis oikeutettu menemään avioon. Hän on legalisoinut dokumentin ensin Suomen ulkoasiainministeriössä ja tämän jälkeen Helsingissä sijaitsevassa Thaimaan suurlähetystössä. Hän on myös hankkinut dokumentista virallisen käännöksen Thain kielelle. Thaimaalainen kumppani on hankkinut myös tarvittavat dokumentit Thaimaasta, jonka jälkeen he voivat mennä Thaimaalaisen rekisteriviranomaisen luokse, joka vihkii heidät avioon.

Hyvä ottaa huomioon: Avioliiton solmiminen ulkomailla saattaa viedä enemmän aikaa, mihin suomalainen on tottunut. Ulkomailla virastoissa saattaa olla pitkät jonotusajat ja on tavallista, että ihmisiä pallotellaan virastosta toiseen hakemaan erilaisia leimoja.

Ulkomailla naimisiin menemiseen on syytä varata aikaa. Ajan varaamisen lisäksi on hyvä varautua erilaisiin maksuihin. Ei ole myöskään tavatonta, että ulkomaalaiset viranomaiset tarjoavat nopeampaa asioiden käsittelyä lisämaksusta.

Avioliiton solmimisen ja virallistamisen aikana on hyvä varautua yöpymään lomakohteen tai kodin ulkopuolella. Lisäksi on hyvä varautua taloudellisiin yllätyksiin. 

Lisää tietoa virallisista käännöksistä ja legalisoinnista Virallinen käännös ja legalisointi osiossa!

 

Haluatko tavata suomalaista puolisoa etsiviä ulkomaalaisia turvallisesti ja luotettavasti?

Siirry tästä linkistä katsomaan kaikki Asumaan Suomeen sivuston suosittelemat turvalliset ja luotettavat kansainväliset deittisivustot